Gå till innehåll

Ställa upp/entering

Har du funderat på att ställa upp i furstetorneringen finner du här en uppställning om vad som krävs.

 1. Du måste vara aktiv (betalande) medlem i SKA Nordmark eller någon av dess härader.
 2. Måste känna till de lagar och regler som gäller
  Läs Nordmarks lag
  Läs Drachenwalds lag
  Läs SCAs lag
 3. Skicka in din åsiktsförklaring (ett brev) till det sittande fursteparet och drots:
  drotsATnordmark.org
  fursteATnordmark.org
  furstinnaATnordmark.org

Sedan är det den lilla detaljen om att du måste vinna torneringen också.

Lycka till!


If you have been thinking about entering the principality tournament you will find here an overview of what is required.

 1. You must be an active (paying) member of SKA Nordmark or any of it´s baronys/shires.
 2. You must know the laws and regulations:
  Read Nordmark's law
  Read Drachenwald's law
  Read SCA's law
 3. Send your statement of intent (a letter) to the ruling prince and princess and the seneschal of Nordmark:
  drotsATnordmark.org
  fursteATnordmark.org
  furstinnaATnordmark.org

Then it's the small detail that you have to win the tournament as well.

Good luck!