Gå till innehåll

Så här sista kvällen inför helgens event arbetas det idogt i mången autokrats hem.

Vår fantastiska matokrat har nu skickat information om vad som skall serveras på banketten. Ser inte ut som om någon kommer svälta.

YIS Eventgruppen

------

Now have our fantastic head cook pu out information about the banquet menu on the webpage.

We do not think anyone will starve.

YIS the Event Team