Gå till innehåll

Tornering/tournament

Fursteparet har härmed äran att tillkännage:

Furstetorneringens deltagare - 3 mars 2018 i Ulvberget

Jarl Morales Galen och Lady Eila Joarsdotter
Lord Roland Santiago och Countess Agnes Odygd
Fru Dorotea Pictora och Viscount Æiríkr inn Hárfagri
Viscount Torbjörn Åbryte och Lady Lubhna al Zahra
Herr Brynjolfr från Gyllengran och Viscountess Niamh of Gisburne
Herr Are Faggeson och Lady Mylla O`Reilly
Herr OrmR och Fru Thyrwi av Gyllengran
Herr Erich Olavsson Haane och Fru Elisabet Nilsdotter
Balthazar Rebil Weiss och Syster Driwa Elisabet Krook

Furstetorneringens form

Furste paret önskar att se kämpar som kliver en liten bit utanför sin "comfort zon". Fursten själv känner sig ibland ihop vuxen med sitt svärd och sköld.

Formatet för furstetorneringen kommer att vara trippeleliminering, vilket följs av semi- och final. Semi- och final kommer att avgöras i bäst av tre och kämparna får inte använda samma vapenslag i två bouter efter varandra. De tillåtna Vapenslagen är; single handvapen, handvapen & sköld, två handvapen, tvåhandsvapen utan backup-vapen och sex fots spjut.

Marshal in-charge

William of Richwood

Härold

Edricus Filius Offaeus

Listämbete/In charge of the list

Isabetta del Verde

 

 

 

Lia de Thornegge

 

 

 

Jorun Svensdotter

 

 

 

 

 


The Prince and Princess has the honor to announce:

The Principality Tournament participants - March 3, 2018 in Ulvberget

Jarl Morales Galen och Lady Eila Joarsdotter
Lord Roland Santiago och Countess Agnes Odygd
Fru Dorotea Pictora och viscount Æiríkr inn Hárfagri
Viscount Torbjörn Åbryte och Lady Lubhna al Zahra
Herr Brynjolfr från Gyllengran och Viscountess Niamh of Gisburne
Herr Are Faggeson och Lady Mylla O`Reilly
Herr OrmR och Fru Thyrwi av Gyllengran
Herr Erich Olavsson Haane och fru Elisabet Nilsdotter
Balthazar Rebil Weiss och Syster Driwa Elisabet Krook

The Principality Tournament format

The Prince and Princess wish to se the fighters outside of there "comfort zone". The Prince himself often feels like he has grown together with his sword and shield.

The format of the principality tournament will be triple elimination, followed by semi- and final. Semi and Final will be decided in the best of three and the fighters may not use the same weaponry in two bouts after each other. The permitted weapons of war are; single hand-weapon, hand-weapon and shield, two hand-wepons, two-hand-weapons without backup weapons and six-foot spears.

Marshal in-charge

William of Richwood

Herald

Edricus Filius Offaeus

In charge of the list

Isabetta del Verde

 

 

 

Lia de Thornegge

Jorun Svensdotter